A l’Escola Bressol Mar i Cel treballem amb una línia pedagògica avantguardista i innovadora. Relaciona teories de models diferents tot buscant com a objectius finals el desenvolupament integral i global de l’infant.

Partim del model educatiu de Reggio Emilia, representat per Loris Malaguzzi i el relacionem amb el model d’Estimulació  Bassal (utilitzat fins ara amb nens/es amb discapacitats greus).

Gràcies a aquestes dues metodologies podem potenciar el concepte d’educació no només en habilitats que toca ensenyar o aprendre, sinó potenciant els valors (Reggio Emilia). Així com creant condicions que permetin al nen/a desplegar les seves capacitats i desenvolupar-se d’una manera global (estimulació bassal).

La nostra escola treballa sota una perspectiva de consum responsable així com d’una ferma convicció de l’educació des de una perspectiva ecològica. Des de el primer moment es treballa amb els infants la cultura del reciclatge i l’ecologia, se’ls ensenya sota criteris de sostenibilitat mediambiental i de cura pel planeta. Al nostre jardí hi ha un hort urbà del que tenen cura tant nens i nenes com les famílies i els educadors. A més al jardí disposem d’arbres fruiters (magraners, figueres) i ornamentals (palmera, romaní, farigola…). Aquest entorn immillorable ens fa molt fàcil treballar sota criteris d’ecologisme i sostenibilitat  i així aconseguir que els més petits puguin saber com tenir cura d’allò que fan, mengen i consumeixen.

 • Trets d’identitat:
  • Pluralitat: Dins el marc de la Constitució, la nostra escola es manifesta compromesa amb els valors democràtics i respectuosa amb els Drets Humans, plural i aconfessional. Això       significa respecte envers totes les ideologies i creences. Contemplem la llibertat del professorat de manifestar les seves opinions personals davant dels alumnes, però sense adoctrinament. Defensem la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar lliurement les seves opinions. No es discriminarà per raons de raça, estatus social, religió ni per qualsevol altra qüestió.
  • Catalana : L’Escola està arrelada a la realitat Nacional de Catalunya, que vol dir treballar a partir de la pròpia realitat geogràfica, social, política, econòmica, històrica i cultural del país, tot i respectant la d’altres comunitats i cultures. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. La llengua catalana és usada en tots els àmbits formals i no formals; relacionals, docents, administratius, en espais de lleure, etc.
  • Activa i participativa: Ens proposem una educació integral dels nostres alumnes, entesa com a desenvolupament de les diferents capacitats (cognitives, psicomotrius, equilibri personal,relacions interpersonals i actuació i inserció social). Donem importància a tres tipus de continguts d’ensenyament: procedimentals, conceptuals i actitudinals en el desenvolupament del Projecte Curricular, sense deixar que cap dels tres quedi en condicions d’inferioritat en relació als altres. Pretenem dur a terme una pedagogia activa, amb els postulats plantejats per la concepció de Malaguzzi i l’estimulació Bassal de l’ensenyament-aprenentatge. El medi extern i la realitat social diària han d’estar dins el treball escolar, basant-nos en l’observació i l’experimentació. Volem promoure una metodologia activa, que promogui la participació de l’alumne, de manera que el saber sigui cosa compartida i descoberta per l’infant. Cal que les activitats siguin flexibles i molt diverses, per poder donar resposta als diferents estils d’aprenentatges: manipulació, visual, verbal, auditiu…
  • Respectuosa amb la diversitat :          Hem d’entendre la diversitat dels alumnes des del vessant: curricular, metodològic, organitzatiu i avaluació. Admetem la diversitat dels alumnes, per la qual cosa ens comprometem a afrontar-la mitjançant l’ensenyament personalitzat, entès no com a un tractament específic i diferenciat per a cada infant, sinó com a una eina on trobar diferents formes metodològiques i didàctiques, així com oferir el màxim de recursos. Respecte a la diversitat cultural, tenim un concepte ampli que engloba la diversitat intracultural i intercultual. Intracultural donat que a la nostra cultura hi ha grups diferenciats: homes, dones, joves, vells, persones de camp, de la ciutat… i intercultural per la interrelació entre persones de cultures diferents i l’enriquiment que això pot suposar, sense que la cultura pròpia del país quedi dissolta entre les altres.
  • Coeducació: Entenem la coeducació en un sentit que va més enllà del simple enfocament d’ensenyament mixte; per tant es procura evitar conductes que posin l’èmfasi en els papers tradicionals atribuïts a l’home i a la dona i s’intenta proporcionar als alumnes imatges diversificades i no convencionals d’un i altre sexe.

Deja un comentario